ANDERS
HVIDBERG-HANSEN

musiker

komponist

underviser

musician

composer

educator

“Musikalitet er evnen til at lytte -
til sig selv, andre mennesker og omverdenen.”

“Musicality is the ability of listening -
to oneself, to other people and to the world around us.”

Anders Hvidberg-Hansen, f. 1974.
Autodidakt musiker, komponist og underviser.
Speciale i afrikansk og latinamerikansk musik.
Bor i fødebyen Roskilde samt Rom.

Anders Hvidberg-Hansen, b. 1974.
Danish musician, composer and music educator.
Drummer and player of a vast variety of drums and percussion
mainly from Africa and Latin America.
Living and working in Roskilde, Denmark and Rome, Italy.

“Menneskets musikalitet er medfødt –
et grundlæggende livsvilkår, som vi kan vælge at
vokse med eller lade visne.”

“Musicality lays in the nature of human being –
it’s a source from which we can choose to grow
or leave drying out.”

Kunstnerisk leder
af Roskilde Musikklasse.

Formand for Dansk Musiker Forbund – Roskilde.

Tillidsmand og musiklærer
i Roskilde Musiske Skole.

Artistic director of Roskilde Music Classes
(music elite classes in a public school).

Chairman of the Danish Musicians Union – Roskilde.

Music teacher at Roskilde Music School.

Independent educator – private lessons, master classes and workshops.

Har siden 1994 undervist børn, unge og voksne
i slagtøj, sammenspil og kropslig rytmik –
både i musikalsk udøvelse samt i teori,
æstetik og filosofisk bevidstgørelse.

Since 1994 teaching kids, youth and adults drums and percussion,
band playing and physical rhythmic training -
in both musical performance, theory, aesthetic and philosophical aspects of music.

Har spillet alt fra ny-komponeret musik i børnehaver til folkemusik og kirkekoncerter, fra traditionel vestafrikansk trommemusik til elektronisk pop, fra world-jazz og klassisk crossover til dansk 80’er rock - i Danmark, Sverige, Færøerne, Island, England, Italien, Spanien, Tyskland, Ghana og Brasilien.

Plays every genre from contemporary music in kindergartens to rhythmic church ceremonies and concerts, from traditional West African drumming and dance to electronic pop music, from world jazz and classical cross-over to Danish 80’s rock – in Denmark, Sweden, Faroe Islands, Iceland, England, Italy, Spain, Germany, Ghana and Brazil.

“Samtalen er underviserens højeste princip -
ny erkendelse kræver samspil, modspil og fælles motivation.”

“Dialogue is the prime principle of the educator -
new perception requires interaction, counteraction and common motivation.”